Zeytin ile ilgili Ayetler ve Hadisler: Zeytin Hakkında Ayet ve Hadis

Zeytin ile ilgili Ayetler

“Sema’dan ölçüyle su indirdik. Onu, yeryüzünde iskan ettik. Muhakkak biz, onu(suyu) gidermeye de kadiriz.”

“Onunla, sizin için üzümden, hurmadan bahçeler inşa ettik. Orada, birçok ürünler vardır ve ondan yersiniz.”

“(Sizin için) Tûr-i Sina’da yetişen bir ağaç yarattık ki, O ağaç hem yağ (zeytinyağı) ve hem de ekmeğinize katık edecekleri verir.”

[Mü’minun Suresi (23)/18-20]

***

“O (Allah) ki, Gök’ten su indirdi. Onunla, her şeyin bitkisini bitirdik ve ondan bir yeşillik çıkardık. Biz ondan kümelenmiş taneler; hurma ağacının tomurcuğundan sarkmış salkımlar, birbirine benzeyen-benzemeyen üzümler, zeytinler ve nardan bahçeler çıkarıyoruz. O olgunlaşıp ürünlerini verdiği zaman, ona bakın! Muhakkak bunda, iman eden bir kavim için ayetler(deliller) vardır.”

[En’am Suresi (6)/99]

***

“O (Allah) ki yükseltilmiş(asmalı) ve yükseltilmemiş(asmasız) bahçeler; hurmalar, ürünü(yemişi) farklı ekinler, zeytinler ve benzeyen-benzemeyen narlar inşa etti. O ürününü verdiği zaman, ürününden yiyin ve hasad günü hakkını verin. İsraf etmeyin, muhakkak O, israf edenleri sevmez.”

[ En’am Suresi (6)/141]

***

“Onunla(suyla), sizin için ekinler, zeytinler, hurmalıklar, üzümler ve ürünlerin her türlüsünden bitirir. Muhakkak bunda, tefekkür eden bir kavim için, ayetler vardır.”

[Nahl Suresi (16)/11]

Zeytin ile ilgili Ayetler ve Hadisler

“Allah, ‘Göklerin-Arz’ın (Evrenin) ‘Nuru’dur. ‘Allah’ın Nuru’nun misali, ‘Oyuk’ içinde bulunan bir ‘Lamba’ gibidir. Lamba, bir sırça içerisindedir ve sırça, sanki ‘incimsi bir yıldız’dır(nötron yıldızı gibi). O(Lamba) ki, ne doğuda, ne de batıda bulunmayan, mübarek bir zeytin ağacından yakılır. Neredeyse, ateş dokunmasa da, onun yağı, ‘ışık’ verir. (Bu), Nur üzeri Nur’dur. Allah, kimi dilerse, onu Kendi Nuru’na doğrultur. Allah, insanlar için misaller verir. Allah, her şeyin Âlimi’dir.”

[ Nur Suresi (24)/35 ]

***

Muhakkak biz, (suyu) bir boşaltmayla boşattık.

Sonra arzı parçalayıp-yumuşattık.

Orada bitirdik habbeler,

Üzümler, meyve veren ağaçlar,

Zeytinler ve hurmalar.

[ Abese Suresi (80)/25-29 ]

***

Andolsun incire ve zeytine!

Ve Sina Dağı’na,

Ve şu Emin Belde’ye.

[ Tin Suresi (95)/1-3 ]

Zeytin ile ilgili Hadisler

Ömer bin Hattâb dedi ki:
Allah’ın Elçisi(s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Zeytinyağını yiyiniz ve sürününüz. Çünkü o, mübarek(bereketli) bir ağacın ürünüdür.”

Tirmizi, Cilt 2 – Hadis No: 1851

Ömer bin Hattâb dedi ki:
Allah’ın Elçisi(s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Zeytinyağını, ekmeğe katık ediniz ve bu yağı kullanınız. Çünkü bu yağ, mübarek bir ağaçtan alınmadır.”

Sünen-i İbn-i Mace, Cilt 9 – Hadis No: 3319

Ebû Esîd dedi ki:
Allah’ın Elçisi(s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Zeytinyağını yiyiniz ve sürününüz. Çünkü o, bereketli bir ağaçtandır.”

Tirmizi, Cilt 2 – Hadis No: 1852

Muaz diyor ki:
Allah’ın Elçisi(s.a.v.): “Ümmetime meşakkat verme korkusu olmasaydı, kendilerine her namaz kılarken, zeytin ağacından misvak(kullanımını) emrederdim.”

Sahih-i Buhari, Cilt 3 – Hadis No: 484

Zeyd bin Erkam dedi ki:
“Allah’ın Elçisi(s.a.v.); Zatülcenb hastalığının tedavisi için; vers(Yemen za’feranı bitkisi), kust(topalak denilen bitki) ve zeytinyağını birbirine karıştırıp, hastanın ağzına vermeyi övmüştür.”

Sünen-i İbn-i Mace, Cilt 9 – Hadis No: 3467

Zeyd bin Erkam dedi ki:
“Allah’ın Elçisi(s.a.v.); Zatülcenb hastalığı için; zeytinyağı ve kustu bahri(topalak otu) karışımını tavsiye ederdi.”

Tirmizi, Cilt 2 – Hadis No: 2079

İbn-i Ebi Atik bize şöyle dedi:
“Size, şu Habbetü’s-Sevda’yı kullanmayı tavsiye ediyorum. Ondan, beş veya yedi tane alıp, iyice ufalayınız. Sonra onu, birkaç damla zeytinyağı içinde, hastanın burnuna bu taraftan ve şu taraftan damlatınız. Çünkü Aişe, Allah’ın Elçisi(s.a.v.)’den şu hadisi işittiğini söyler: “Şüphesiz şu Habbetü’s -Sevda(çörek otu), her hastalığa şifadır, samdan başka.”

“Ben, Sam nedir?” dedim.
“Sam, ölümdür.” dedi”

Sünen-i İbn-i Mace, Cilt 9 – Hadis No: 3449

Zeytin ile ilgili Ayetler ve Hadisler arasında mevlam affetsin atladığımız veya eksik yazdıklarımız olabilir. Eğer bir kul olarak Zeytin ile ilgili Ayetler tarafımızdan eksik veya hatalı yazılmışsa lütfen bizi uyarınız. En kısa zamanda yazımızı düzeltiriz.

Mart Ayında Yapılan Tarım İşleri Nelerdir?

Tarım sektörü için, mart ayında yapılan tarım işlerini gruplara ayırarak şu şekilde sıralayabiliriz:


Tarla Ziraati İşleri

a) Her türlü tarla ziraatı için toprak işlemesine devam edilir. İşleme ile birlikte gübreleme yapılır. Kaymak bağlamış tarlalar tırmık ve kazayağı ile kırılır. Böylece hububatta kardeşlenme de sağlanmış olur. Güzlük ekim yapılan yerlerde ikinci azot uygulaması yapılır.

b) Yazlık hububat ekimi devam eder. Bu arada çayır-mera ve yem bitkilerinin de ekimi, iklimi uygun yerlerde tütün fidelikleri tesisi ve pamuk ekimine başlanır.

c) Sulanabilir sahalarda can suyu verilirken, tarlalardaki fazla su boşaltılır.

d) Güzlük ekilmiş hububatta mücadeleye önem verilmelidir.


Meyvecilik İşleri

a) Toplu meyvecilik kurulacak sahalar ile eski tesisler sürülür ve gübrelenir.

b) Fidan dikimine birçok bölgelerde devam edilir.

c) Meyvelerde budama ile birlikte aşılama işleri de devam eder. Ilık bölgelerde sert çekirdekli meyveler çiçek açabileceğinden donlara karşı dikkatli olunmalıdır. Yeni kurulan meyve bahçelerine can suyu verilmelidir.

d) Çeşitli zararlı ve hastalıklara karşı mücadeleye devam edilmelidir. Özellikle armut göz kurdu, püseron ve zeytin güvesine karşı önlem alınmalıdır.

e) Turunçgillerin hasadına ve ambalajlanarak piyasaya arz edilmesine devam edilir.


Sebzecilik İşleri

a) Seralarda turfanda domates, hıyar, kabak gibi sebzelerin hasadına devam edilir.

b) Sıcak ve ılık yastıklara ekilen sebzelerin birinci şaşırtması yapılır.

c) Sebze bahçesi topraklarının işlenmesine devam edilir ve gübrelenerek ekime hazır hale getirilir.

d) Domates, biber, patlıcan yavaş yavaş tavalara alınır.

e) Şaşırtılan ve tavaya alınan fidelere can suyu verilir. Şaşırtılma yapılmamışsa çapalama yapılmalıdır. Özellikle bakla ve bezelyelerde çapalama başlar.

f) Bahçede, serada, sıcak ve ılık yastıklardaki zararlı ve hastalıklarla mücadele edilir.


Bağcılık İşleri

a) Bağ kurulacak yerlerde ve eski tesislerde toprak işlemesi ve gübrelemeye devam edilir.

b) Köklü ve köksüz bağ çubuğu dikimine devam edilir.

c) Don tehlikesi olmayan yerlerde bu ay içinde bağ budamasına son verilir. Tehlikesi olan yerlerde donların geçmesi beklenmelidir. Nispeten mutedil iklimli yerlerde ve ılıman bölgelerde aşılama işlemlerine de başlanır.

d) Hastalık ve zararlılarla mücadele edilmeli, soğuk bölgelerde omcalar gözler patlamadan bordo bulamacı ile yıkanmalıdır.


Hayvancılık İşleri

a) Bazı bölgelerde hayvanlar meraya çıktıklarından ahır işleri yavaşlar. Ancak Doğu Anadolu Bölgelerinde ahır temizliği, havalandırma, dezenfeksiyon işler devam eder.

b) Meraya çıkarılmış hayvanlara da ek yemler verilir. Diğer ahırda bulunan hayvanların yemlenmesi ve bakım işleri yapılır.

c) Devam eden doğum işleri ile ilgili gerekli tedbirler alınmalıdır.

d) Bazı bölgelerde meralarda otlatma başladığından meraların ıslah çalışmaları yapılır. Özellikle nöbetleşe otlatma yapmakla meraları korunduğu gibi daha uzun süre faydalanılabilir.

e)İlkbahar mevsimi ile birlikte oluşabilecek salgın hastalıklar ile diğer zararlılara karşı koruyucu aşı ve mücadele yapılır.


Tavukçuluk İşleri

a) Kümeslerde bakım, temizlik, dezenfeksiyon işleri devam eder. Kümes pencereleri kedi, köpek, tilki, sansar gibi hayvanların ve kuşların girmelerine engel olacak şekilde kafes teli ile kaplanmalıdır.

b) Kuluçka mevsimi olması nedeniyle bu amaçla yapılan işlere önem verilir. Damızlığa uygun yumurtalar seçilerek üretim yapılır.

c) Beslenmede özellikle yeni çıkan civcivlere önem verilerek,büyümelerini sağlayan yem çeşitleri seçilir.

d) Tavuk hastalıklarına karşı koruyucu aşılar ve önleyici ilaçların uygulanmasına devam edilir. Özellikle civcivlerde bu durum özel bir önem taşımaktadır.


Arıcılık İşleri

a) Arılar bazı bölgelerde dışarıya çıkacaklarından kovan bakım işleri buna uygun olarak devam eder.Kovan çerçeveleri tamir edilir. Küflü ve kırık çerçeveler değiştirilir.

b) Arılar bal toplama faaliyetine başladıklarından bakım işleri artacağından arıcılık malzemeleri daima çalışır halde bulundurulmalıdır.

c) Kovanlarda hastalık yapmaması için ilkbahar temizliği yapılır ve gerekli ilaçlar kullanılır.

Arıcılığın Bilinmeyenleri

Her bir petek gözünün 6 yüzü vardır.

Kovan içi sıcaklığı 34 derece, nemi %40-65 arasındadır.

Bir bal arısının 4 kanadı, 6 ayağı ve 5 gözü vardır.

Bal arıları dakikada 11.400 kez kanat çırpar.

Bir bal arısı yaklaşık olarak saatte 24 km hızla uçabilir.

Ana arı her gün 2.000 adet yumurta atar ve attığı yumurtaların toplam ağırlığı kendi ağırlığı olan (178-292) 200 mg kadardır.

Bal arısında 2 bileşik göz bulunur. Bileşik gözler ana arıda 3.000, işçi arıda 4.000 ve erkek arıda 8.000’den fazla gözden oluşur.

Erkek arılarda anten 12 bölümlü iken işçi ve ana arılarda 11 bölümlüdür.

Ana arılar 16, işçi arılar 21 ve erkek arılar 24 günde ergin hale gelirler.

Ana arılar 8-10 günde cinsel olgunluğa erişirler. Çiftleşmeden 2-3 gün sonra yumurtlamaya başlarlar.

Ana arının 2 yumurtalığı bulunur. Her bir yumurtalıkta 160-180 yumurtalık kanalı bulunur.

Ana arı havada 5-20 erkek arı ile çiftleşir.

Analı ve normal bir kolonide mart ayında kuluçkadan çıkan işçi arılar 35 gün ve haziranda çıkanlar 28 gün yaşarlarken, eylül-ekim aylarında yetiştirilen işçi arılar 304 gün kadar yaşayabilmektedirler.

Erkek arılar 54 gün yaşarlar.

10.000 adet işçi arı 1 kg ağırlığındadır.

Tek katlı bir kovanda 2.5 kg arı vardır.

1.5 kilogramlık paket arı 90 dolardır.

Bir arılıktaki kolonilerin %13’ü oğul verebilir.

Bir işçi arı 100 mg (81-151) iken bir erkek arı 220 (196-225) mg’dır.

Bir petekte arkalı önlü toplam 7.000 göz vardır.

Bir petek üzerinde toplam 3.500 ergin arı bulunur.

Tabiattaki tozlaşmanın %85’i bal arıları sayesinde yapılmakta ve bu hizmeti ile arıcılık bal değerinin 15 katı fazla değer üretmektedir.

Bitkilerin nektar içeriği %3-70 (30-50) arasındadır.

Arılar 1-2 km yarıçaplı alanda tarlacılık yapmakla birlikte, 13 km kadar uzağa gidebilirler.

Dünya’da 20.000 arı türü bulunmaktadır.

Arılar 40.000.000 yıldır dünyada bulunmaktadır.

İşçi arıların boyu 14-15 mm’dir.

İşçi arılar 3 gün arı sütü, 3 gün bal+polen ile beslenirler.

Erkek arılar 14 günde cinsel olgunluğa erişirler ve 2 ay yaşarlar.

Ana arı ızgarası 4.3-4.7 mm aralıklıdır.

İşçi ve ana arıların abdomeninde 7 segment var iken erkek arılarda 6 segment vardır.

İşçi arılarda 3-6. karın halkalarında 4 çift balmumu salgı bezi vardır.

Arılarda trake sisteminde 10 çift stigma vardır.

Yumurtaların boyu 1.5 mm’dir.

5 günlük larvalar başlangıç ağırlığına göre 1500 kat ağırlık kazanır.

Petek gözleri 12 mm derinliğindedir. Petek gözleri yatay düzlemle 9-13 derece eğimlidir.

10 cm’lik petekte 20 işçi arı gözü, 16 erkek arı gözü vardır.

Kovan yeri 50 cm değiştirilirse arılar yerlerini bulmakta güçlük çekerler.

Bir koloninin günlük su ihtiyacı 200 g’dır. Su taşıyan işçi arılar günde 50-100 sefer yaparlar ve her seferde 50 mg su taşırlar.

Bir bal arısı dolu mide ile 15 dakika ve 6-7 km uçabilir.

Ülkemizde 1.5 milyon koloni göçer arıcılık yapmaktadır.

Bal arısı yumurtaları 0.12-0.22 mg ağırlığında, 1.5-1.8 mm uzunluğundadır.

Ana arı 18-22, işçi arı 12-15 ve erkek arı 15-17 mm uzunluğundadır.

Bir larva tüm gelişme süresince işçi arılar tarafından 110.000 kez ziyaret edilir.

İki petek arasında 8-10 mm boşluk olur.

Temel petek 42×22 ebadındadır.

1 kg balmumundan 13 petek yapılır.

Her 100 yumurtanın 85 adedi ergin hale gelir.

Ülkemizde kışlatma kaybı %15-20’dir.

Bir yöredeki ana nektar akımı 13-15 gündür.

Esas nektar akımı döneminde 1,5-3 kg, diğer dönemlerde 150-500 g kovan artışı sağlanır.

Ana arı öldükten 5-6 saat sonra işçi arılar tarafından anlaşılır.

Langstroth kovan ölçüleri 505x435x260, çerçeve ölçüleri 472×250 mm’dir.BAL

Bal arılarının, 1 kg bal üretebilmek için 40.000 arının 6 milyon çiçeğe konması gerekiyor.

Bir kovan arı yarım kiloluk bal için 88 km kadar uçar.

Bir işçi arı hayatı boyunca 1/12 çay kaşığı bal yapabiliyor.

Bir arının dünyanın etrafında dolaşabilmesi için 2 yemek kaşığı ya da 25 g bala ihtiyacı vardır.

Bal arıları bir peteği doldurabilmek için 100.000.000 çiçekten nektar alıyor ve 100.000 km kanat çırpıyorlar.

Oğul verilirken kolonideki arıların %30-70’i gider.

Bir koloni 1 kilo bal üretmesi ve yaşamını sürdürebilmesi için 8 kilo bal tüketmektedir. Bunu yapabilmesi için kat ettiği yol yaklaşık olarak 6 kez dünya çevresinin dönülmesine eşittir.

İşçi arılar günde 10-24 kez nektar seferi yaparlar ve her seferinde 40-50 mg nektar taşırlar.

Bal arıları 260 gram nektardan 100 gram bal yaparlar. Toplanan nektarın %35’i bala dönüşür.

Balda %18 su, %38 fruktoz, %31 glikoz, %1 sakkaroz, %7 diğer şekerler, %0.5 asitler, %0.26 ham protein, %0.17 ham kül ve %2.21 iz elementleri bulunur.

Bir kovan yılda 80 kg bal tüketir.

Bir kolonideki arıların 1/3’ü tarlacıdır.

POLEN

Bir bal arısı bir seferlik polen toplama gezisinde 50-100 çiçeği ziyaret eder.

İşçi arılar günde 5-20 kez polen seferi yaparlar ve her seferinde 10-30 mg polen taşırlar.

Bir koloniden günde 100 g polen toplanabilir.

Bir koloninin kovanına taşıdığı çiçek tozu miktarı yılda 35–40 kg civarındadır.

İşçi arılar sabah 06:00-10:00 saatleri arasında yoğun olarak polen toplarlar.

Günlük polen tüketimi çocuklar için sabah ve akşam birer çay kaşığı, erginler için birer tatlı kaşığıdır.

Bir arı gözden çıkıştan, ergin hale gelinceye kadar 145 mg polenle beslenmektedir.

Polen, %29 karbonhidrat, %21 protein, %11 su, %5 lipid, %3 nişasta, %3 kül ve %28 diğer maddeler içerir.

Bir yemek kaşığı kuru polen yaklaşık 10 g’dır.

Yaş polen 30-35 derce sıcaklığa ayarlanmış havalandırmalı bir fırında 5-6 saat tutularak yapılır.

Kurutulan polendeki su düzeyi %5 düzeyine indirilir.

ARI SÜTÜ

Arı sütü 5-15 günlük yaştaki işçi arıların baş kısmında bulunan alt çene ve boğaz bezleri tarafından salgılanan, bir üründür.

Yüksük başına arı sütü verimi 250 mg’dır.

Koloni başına 60-100’lük bir transferde elde edilen arı sütü verimi 13-27 g’dır.

İyi bir koloniden elde edilen arı sütü miktarı 5-7 kg/koloni/yıl’dır.

İnsanlar için önerilen arı sütü tüketim oranı canlı ağırlık başına 1 mg/kg’dır.

Arısütünün yapısında, %66 su, %12.34 protein, %5.46 yağ, %12.49 şeker, %0.82 mineraller, %2.84 bilinmeyen maddeler bulunmaktadır.

PROPOLİS

Propolisi 12-21 günlük işçi arılar toplarlar.

Propolisçi arılar her seferde 10 mg propolis taşırlar.o Bir sezonda çeşitli faktörlere bağlı olarak 50-250 g/koloni propolis elde edilebilir.

Propolis tuzağı plastikten olup 3 mm’lik açıklıklar bulunur.

40 derecede yumuşamakta, 80 derece sıcaklıkta kısmen erimektedir.

ARI ZEHİRİ

Arı zehiri 16-19 günlük işçi arılarda en yüksek düzeyde üretilir.

Bir arının iğne kesesinde 0.3 mg yaş zehir bulunur ve bu zehirden 0.1 mg kuru arı zehiri üretilebilir. İnsan için LD50 = 2.8 mg/kg arı zehiridir.

Her bir koloniye 5 dakika uygulama yapılır. 20 koloniden 1 g kristal halde arı zehiri elde edilir. 10-15.000 arıdan 1 g kristal halde arı zehiri elde edilir. 20.000 koloniden 1 kg kuru arı zehiri elde edilir.

En etkin arı zehiri toplama 3 gün aralıkla 15 dakikada yapılır ve 2-3 hafta sonra tekrarlanır.

BALMUMU

Balmumu 12-18 günlük yaştaki işçi arıların 4-7. karın halkalarından salgılanır.

Petekler yaklaşık 0.25 mm kalınlığındadır.

İşçi arı gözleri 5.1-5.5, erkek arı gözleri 6.2-6.9 mm, ana arı gözü 9-10 mm çapındadır.

Bir çerçeve 2-4 kg bal alabilir.

Bir petek için gereken mum miktarı 100 gramdır.

Tek bir bal mumu pulu sadece 1.1 mg ağırlığındadır. 1 kilo bal mumu için 910.000 tane pul gerekir.

1 kg mum üretimi için 8-21 kg bal harcanır.

Balmumu 64 derecede erir. Alıntıdır.

Su

Su kaynaklarının optimum kullanımını planlama, geliştirme, dağıtma ve yönetme sürecine Su Kaynakları Yönetimi denir. Su tasarrufu hayat kurtarın!

Su – Bu gezegendeki tüm yaşam önemli bir unsurun varlığından dolayı mümkündür. Dünya yüzeyinin neredeyse% 70’ini kapsıyor ve yüzeyden daha fazlası var. Sonra su buharı var. Ayrıca, tüm bitki ve hayvanların (insanlar dahil) vücutları su içerir.

Su Kaynakları

Peki ihtiyacımız olan ve kullandığımız su nereden geliyor?

 1. Yağmur – Yağmur önemli bir tatlı su kaynağıdır. Atmosferimizdeki su buharının yoğunlaşmış halidir. Yağmur suyu, yüzey kaynaklarını ve toprak kaynaklarını oluşturmak için yeryüzünde toplanır.
 2. Yüzey Kaynakları – Göller, rezervuarlar, akarsular, denizler, sulama kanalları vs. gibi dünyanın yüzeyinde görebildiğimiz sular yüzey kaynaklarıdır. Genellikle yağmurlar veya karların erimesi nedeniyle oluşurlar.
 3. Toprak Kaynakları – Yeraltında bulunan su. Yaylar, kuyular, sızma kuyuları kazılması gereken kaynaklardır.
 4. Tuzdan Arındırma – Deniz suyunun tatlı suya dönüştürüldüğü, insan yapımı bir işlem. Bu oldukça pahalı bir işlem! Tuzdan arındırma için kullanılan en yaygın süreçler ‘damıtma’ ve ‘ters ozmoz’dur.

Su nerede kullanılır?

Su bizim yaptığımız her şeyde bizim tarafımızdan kullanılmaktadır. Su kullanımımızı geniş bir şekilde şöyle sıralayabiliriz:

 • Tarımsal – Su tükettiğimiz yemeği yetiştirmek için kullanılır. Toplam su kullanımının% 70’ini oluşturur. Bir kişinin günlük diyet ihtiyaçlarını karşılamak için yaklaşık 800 galon su gerektirdiğini biliyor muydunuz?
 • Endüstriyel – Su, kullandığımız mal ve hizmetleri üretmek için kullanılır. Bu, tüm üretim birimlerimizi, petrol rafinerilerini, paketleme ve nakliye şirketlerini ve enerji santrallerini içerir. Toplam su kullanımının yaklaşık% 22’si sanayi sektörüne bağlanmaktadır.
 • Hanehalkı – İçme, yemek pişirme, banyo, yıkama tuvaletleri, çamaşır yıkama, temizlik vb. Evsel amaçlı kullanılan su Toplam su kullanımının yaklaşık% 8’ini oluşturur.
 • Rekreasyon – Yüzme havuzları, su parkları, tekne vb. Eğlence amaçlı kullanılan sular.
 • Çevresel – Sucul yaşam ıslahı, suni sulak alanlar yaratma vb. Gibi çevresel amaçlar için depolanan ve kullanılan su. Toplam su kullanımının küçük fakat artan bir yüzdesini oluşturur.

Su ayakizi nedir?

Su ayak izi, bizim tarafımızdan çeşitli amaçlar için kullanılan tatlı su miktarıdır. Bir kişinin günlük ihtiyaç duyduğu litre veya galon su sayısının hesaplanmasıyla hesaplanabilir. Bu, günlük olarak tarafımızca kullanılan yiyecek, mal ve hizmetleri üretmek için kullanılan tüm suyu içerir. Araştırmalar, gelişmiş ülkelerdeki insanların içsel su tüketiminin, gelişmekte olan ülkelerdekilerden yaklaşık 6 kat daha fazla olduğunu gösteriyor!

Küresel su ayak izi sürekli artıyor. Artan nüfusla birlikte, 2030 yılına kadar% 25 oranında bir artış beklenmektedir. Su ayak izimizi azaltmak için adımlar atmazsak, daha sonra su kıtlığıyla yüzleşmek yerine, daha erken bir zamanda başlayabiliriz.

Suyun değerli bir kaynak olduğunu ve bunun tükenmesini önlemek için makul bir şekilde kullanılması gerektiğini anlamamız gerekir. Su Kaynakları Yönetimi, günlük olarak kullandığımız su miktarını kontrol etmek için gösterdiğimiz bilinçli çabaları ifade eder.

Suyu nasıl koruyabiliriz?

Neyse ki, su tasarrufu yapmak zor bir şey değil. Suyu korumak için, tutarlı bir şekilde bilinçli seçimler yapmamız gerekiyor. 
Suyu korumak için yapabileceğimiz birkaç şey var. Onlardan bazıları –

1. Daha Kısa Duş ve Banyolar – Duş ve banyolarınızı sadece 5 dakika azaltmak, milyonlarca galon su tasarrufu yapmanıza yardımcı olabilir! Ayrıca, duşlar banyolardan daha fazla su kullanır (10 dakikadan daha az olduğu sürece). Kova banyoları su kullanımını azaltmanın en iyi yoludur!

2. Sızdıran musluk ve musluğu sabitleyin – Sızan musluk ve musluğu su israfının en büyük kaynaklarından biridir. Tek bir sızıntı musluğu bile günde 5 galondan fazla su israfına neden olabilir!

3. Su verimli armatürler kullanın – Her zaman “su duyusu” etiketli armatürleri seçin.

 • Su verimli tuvaletler – Su verimli tuvaletler, yıkama için daha az su kullanır. Günde 200 galon su tasarrufuna yardımcı olabilirler! Sıvı atık için yarı temiz ve katı atık için tam temizliğe sahip çift yıkama tuvaletlerini de tercih edebiliriz.
 • Su tasarruflu Duş Başlığı – Su tasarruflu duş başlıkları ayda 3000 galon su tasarrufu sağlar!
 • Su tasarruflu çamaşır makineleri ve bulaşık makineleri – Su tasarruflu cihazlar ev başına ayda binlerce galon su tasarrufu sağlamanıza yardımcı olabilir.

4. Gerekmediğinde muslukları kapatın – Birçoğumuz dişlerimizi fırçalarken ya da bulaşıkları tıraş ederken ya da fırçalarken muslukları çalışır halde bırakırız. Sadece bu zamanlarda musluğu kapatmak, kişi başına ayda 200 galondan fazla tasarruf sağlayabilir!

5. Suyun Yeniden Kullanılması, Geri Dönüşümü ve Yeniden Devridaim Yapması – Suyu hijyenden ödün vermeden yeniden kullanmanın birçok basit yolu vardır, örneğin:

 • Meyve ve sebzeleri yıkamak için kullanılan suyu toplamak ve bunları su bitkilerinde kullanmak.
 • Varillerde veya varillerde yağmur suyu toplamak ve onu su bitkilerine ve bahçelere kullanmak.
 • Belediye atık su arıtımı gibi bir uygulamadan gelen suyun, peyzaj sulama gibi başka bir faydalı uygulama için kullanılması.
 • Yüzme havuzları, fıskiyeler ve göletler için sirkülasyon pompaları kullanmak.

Suyu korumak için dünya genelinde neler yapılmaktadır?

Uluslararası, BM, savewater.org, sadaka: su vb. Kuruluşlar tarafından bu değerli kaynağı korumak için birçok girişim var. 
Bu tür bir hareket “Dünya Su İzleme Günü” dür. Amerika’nın Temiz Su Vakfı tarafından başlatılan bir girişim, su izlemesi anlamına gelir. halkı bu kaynakları korumaya teşvik etmek amacıyla dünyadaki çeşitli su kütlelerinin koşullarını incelemek. Genellikle yerel su kaynakları bakanlıkları tarafından üstlenilir. Su kütleleri, su kütlesinin kullanım alanlarına ve çevresindeki bölgelere göre kalite açısından test edilir.

Şimdi su tasarrufunun önemini gördük. Alınacak önlemler basit olduğu göz önüne alındığında, gelecek nesiller boyunca suyun kolay ulaşılabilir bir kaynak olmasını sağlamak için hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapalım. Unutma, her damla sayar!

TOPRAK

Topraklar, bir zamanlar yaşayanların çürüyen kalıntıları olan minerallerin, suyun, havanın, organik maddenin ve sayısız organizmanın karmaşık karışımlarıdır. Arazi yüzeyinde oluşur “dünyanın derisidir” diyebiliriz.